FORMULARZ REKLAMACYJNY / ZGŁOSZENIOWY ONLINE

DANE KLIENTA ZGŁASZAJĄCEGO REKLAMACJĘ / USŁUGĘ PŁATNĄ

DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO PRODUKTU

DANE DOTYCZĄCE WYSYŁKI I ODBIORU - Adres odbioru/wysyłki - Miejsce instalacji produktu

Zgodnie z OWG, jeżeli w umowie sprzedaży nie wskazano inaczej, przedmiot zgłoszenia winien zostać odesłany na adres Cora Lighting Factory Sp. z o.o.

Przy wysyłce kurierskiej przedmiotu zgłoszenia w polu uwagi należy powołać nadany numer zgłoszenia ze zwrotnej wiadomości mailowej potwierdzającej zgłoszenie lub załączyć fizyczny wydruk zgłoszenia.

Możliwość wysłania formularza online będzie możliwa po pobraniu formularza do druku.