Dotacje

ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie innowacyjnego produktu dla rynku oświetleniowego przez firmę PHU Cora, dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego”

Celem projektu jest rozwój firmy PHU Cora poprzez opracowania nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie do działalności firmy nowy produkt –
reflektor LED do oświetlania dużych przestrzeni handlowych.

Efektem projektu będzie wdrożenie do działalności firmy innowacji produktowej w skali kraju, co przełoży się na wzrost jej konkurencyjności.

 

Wartość projektu: 964 812,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 547 340,00 PLN

ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Implementacja nowoczesnego systemu informatycznego kluczem do optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”

Celem projektu jest nabycie i implementacja do gospodarczej działalności przedsiębiorstwa Adam Sikora Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cora systemu informatycznego, którego zadaniem będzie optymalizacja procesów biznesowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem (B2E) oraz relacjami z kontrahentami (B2B): – zarządzaniem relacjami z kontrahentem – zarządzaniem przedsiębiorstwem – obiegiem dokumentów – analizami biznesowymi.

Wartość projektu: 1 088 170,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 498 136,50 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych poprzez zakup wielkoformatowego centrum obróbczego w celu wytwarzania innowacyjnej oprawy oświetleniowej LED o ulepszonych parametrach i nowoczesnej konstrukcji, co spowoduje wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy”

Celem projektu jest zakup bramowego plotera przemysłowego z innowacyjnym systemem sterowania, pozwalającym na produkcję innowacyjnego wyrobu charakteryzującego się wysokim poziomem efektywności energetycznej, jaki jest oprawa oświetleniowa o ulepszonych parametrach i nowoczesnej konstrukcji.

Wartość projektu: 398 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 179 280,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna
odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Rozwój firmy PHU CORA poprzez zakup sprzętu pomiarowego do profesjonalnej ciemni w celu wprowadzenia ulepszonych usług
Nazwa Beneficjenta: ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA
Wartość projektu: 712 170,00 PLN; Kwota dofinasowania: 289 500,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl