Categories Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3.2

W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji projektu pt.:

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych poprzez zakup wielkoformatowego centrum obróbczego w celu wytwarzania innowacyjnej oprawy oświetleniowej LED o ulepszonych parametrach i nowoczesnej konstrukcji, co spowoduje wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy”

Planowany termin realizacji: 3 marca 2017 – 31 sierpnia 2017 roku


Zapytanie ofertowe

Udostępnij

Twój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.