Categories Bez kategorii

DOTACJE UNIJNE DLA FIRMY „CORA”

Otrzymanie dotacji unijnej umożliwiło firmie CORA stworzenie w krótkim czasie profesjonalnego laboratorium do pomiaru wszystkich parametrów opraw oświetleniowych. Urządzenia zakupione przez firmę CORA są pierwszymi urządzeniami o takich parametrach na rynku polskim. Posiadanie profesjonalnego laboratorium przyczyni się do skrócenia czasu i ulepszenia jakości oferowanych usług w zakresie projektowania oraz wykonywania instalacji oświetleniowych. Ponadto, ulepszone usługi firmy CORA cechują się ekologicznością oraz spełnieniem wszelkich norm zarówno europejskich jak i światowych. Dodatkowym atutem jest możliwość sprawdzenia skuteczności świecenia własnych prototypów i ich optymalizacji, przed wprowadzeniem do seryjnej produkcji.

W ramach niniejszego projektu firma CORA zakupiła cztery profesjonalne urządzenia pomiarowe. Pierwszym z nich jest Goniometr typu C (średni) z dedykowanym oprogramowaniem. Urządzenie służy do ustawiania opraw pod odpowiednim kątem w stosunku do głowicy pomiarowej, co umożliwia prawidłowe wykonanie pomiaru odzwierciedlające warunku rzeczywiste w pomieszczeniu. Drugie urządzenie to Luksomierz‑Fotometr Digi02, umożliwiający pomiary natężenia oświetlenia wywołane przez padający prostopadle na powierzchnię strumień światła. Kolejnym urządzeniem jest Spektroradiometr Spek-01, które pozwala na błyskawiczne odwzorowanie rozkładu widmowego badanego źródła w postaci liczbowej, a następnie obliczenie żądanych parametrów. Ostatnie urządzenie to Kamera termowizyjna Flir System E40, która służy do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury opraw i wszystkich komponentów łącznie z szynoprzewodami.

Zakup profesjonalnych urządzeń pomiarowych umożliwi bardziej dokładne pomiary, przez co będzie można uzyskać bardziej precyzyjne dane potrzebne do wykonania projektu oświetlenia. Przyczyni się to do wzrostu jakości oferowanych klientom usług, a także do wzrostu oszczędności na etapie eksploatacji przez klienta wykonywanej instalacji oświetleniowej.

Wybór najlepszego dostępnego sprzętu umożliwi firmie CORA świadczenie ulepszonych usług dla swoich klientów dzięki możliwości dokonywania zaawansowanych pomiarów we własnej siedzibie, eliminując konieczność podzlecania tych prac, co spowoduje skrócenie czasu realizacji zleceń, spadek kosztów, a także wzrost efektywności energetycznej wykonywanych instalacji. Podane zestawienie urządzeń pomiarowych gwarantuje pełne oraz kompleksowe wyposażenie profesjonalnej ciemni.

Udostępnij

Twój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.