img
1
Wybrane produkty
Tworzymy oświetlenie dla profesjonalistów

Cora Lighting Factory

Przejdź dalej
produkty

PRODUKTY

wyprzedaz

WYPRZEDAŻ

welcome-to-brooklyn

Technologia przyszłości

Technologia LED szturmem wkroczyła i wyparła tradycyjne formy oświetlenia z rynku.
Innowacyjne rozwiązania umożliwiają wprowadzenie produktów wysokich jakościowo, które pozwalają na uzyskanie efektów do tej pory niedostępnych podczas użytkowania oświetlenia tradycyjnego. Użytkownicy profesjonalnych systemów oświetleniowych mogą korzystać z praktycznie nieograniczonych możliwości projektowania, uzyskiwanych dzięki różnorodności barw światła, kompaktowym wymiarom i uniwersalności modułów LED.
Dzięki niższemu zużyciu energii oraz dłuższej trwałości źródeł światła zastosowanie oświetlenia LED pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji produktu.
Ponadto nowoczesne technologie LED są zdecydowanie bardziej bezpieczne od tradycyjnych form oświetlenia.

second-section-of-welcome-to-brooklyn

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Sprawność LED czyli ilość dostarczonej energii przekształconej w światło wynosi 80-95%, a zwykłej żarówki to 5-10%.

NISKIE RACHUNKI

Diody LED to dzisiaj najbardziej efektywne działające źródło oszczędności prądu.

DŁUGOTERMINOWE DZIAŁANIE

Źródła światła budowane z diod LED mają obecnie żywotność nawet około 100 000 h, co po przeliczeniu daje 30 lat pracy.

licznik

Cora Lighting Factory to

80

% Oszczędność prądu

50

% Oszczędność CO2

1250

Miesieczna oszczedność w PLN 

Dni, kiedy dla Państwa działamy 

 

 

endless-possibilities

Kilka słów o firmie Cora Lighting Factory

20 lat doświadczenia na rynku oświetleniowym.

CORA LIGHTING FACTORY to prężnie rozwijająca się fabryka oświetlenia z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku. W ramach naszej działalności zajmujemy się projektowaniem, produkcją, doradztwem, i dystrybucją najwyższej jakości profesjonalnych systemów oświetleniowych z przeznaczeniem do sklepów, galerii, biur, banków, hoteli oraz innych inwestycji. Z sukcesem i pasją zrealizowaliśmy dla polskich i zagranicznych klientów wiele ambitnych projektów. Proponujemy optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego naszego odbiorcy. Z końcem 2014 roku CORA przeprowadziła relokację swojej siedziby do powiększonego i nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego, który powstał w Piekarach Śląskich. Dogodne położenie w Aglomeracji Górnośląskiej, bliskość lotniska Katowice-Pyrzowice oraz autostrady A1 stanowi duże ułatwienie dla naszych klientów. CORA LIGHTING FACTORY Sp. z o.o. zajmująca się produkcją opraw oświetleniowych, główny nacisk kładzie na jakość, funkcjonalność, nowatorstwo oraz znakomite parametry świetlne swoich rozwiązań. Komfort transakcji stwarza możliwość komunikacji w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Wciąż poszerzający się park maszyn do realizacji innowacyjnych pomysłów oświetleniowych gwarantuje
nam podążanie na fali nowoczesnych technologii i ekonomicznych rozwiązań.
Sprawdź sam jak może wyglądać Twoje nowatorskie oświetlenie.
Zapraszamy do kontaktu.

 

Gwarancja

Gwarantujemy bardzo wysoka jakość produkowanego przez nas oświetlenia oraz dostępność naszego asortymentu.

Jakość

CLF główny nacisk kładzie na jakość, funkcjonalność, nowatorstwo oraz znakomite parametry świetlne.

Doświadczenie

PHU CORA funkcjonuje na rynku od 1995 roku.

Sukces

W 2014 roku relokacja do nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego.

Zadowolenie

Z sukcesem i pasją zrealizowaliśmy dla polskich
i zagranicznych klientów wiele ciekawych projektów.

Przyszłość

Od stycznia 2015 roku firm CORA poszerzyła się o Spółkę CORA LIGHT FACTORY Sp. z o.o. zajmującą się produkcją opraw oświetleniowych.


 

NASZE PRODUKTY NA ŚWIECIE

 

Gdzie jesteśmy, w jakich krajach: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kamerun, Białoruś, Ukraina, Rosja, Australia, Kazachstan, Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Szwajcaria, Chorwacja, Turcja, Hiszpania, Rumunia, Mołdawia


 

 


 

 

 

 

our-adventures

Fotogaleria realizacji

Zobacz naszą galerię realizacji

SNIPER O
polityka-prywatnosci

Polityka prywatności

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

 • PHU CORA Adam Sikora z siedzibą w Piekarach Śląskich, 41-940   przy ul.  Podmiejskiej 7;

Administrator ustanowił punkt kontaktowy, pod którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

– e-mail: rodo@cora.pl

– numer telefonu: 032-388-80 00

– adres do korespondencji: ul.  Podmiejskiej 7, 41-940 Piekary Śląskich

2.  CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

W ramach prowadzenia niniejszego serwisu PHU CORA Adam Sikora przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych działań, w następujących celach:

OBSŁUGA PRZESYŁANYCH WIADOMOŚCI I ZAPYTAŃ

Przesłanie wiadomości i zapytań do Administratora np. bezpośrednio na adres e-mail lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

–  w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

 

MARKETING WŁASNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Marketing bezpośredni i promocja własnych produktów Administratora wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

w celu przesyłania do Pana/Pani wiadomości zawierających informacje o aktualnych promocjach, wydarzeniach i nowościach,

podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania materiałów promocyjnych i informacji handlowych drogą elektroniczną.

DLA KLIENTÓW

W przypadku zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy wymagane jest podanie przez Pana/Panią danych osobowych:

w celu przygotowania oferty, realizacji złożonego zamówienia, wysyłki towaru, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i działań serwisowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:

art. 6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usługi,

art. 6 pkt. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury, rozpatrzenia reklamacji),

art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.

– podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia Pana/Pani zamówienia, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:

a) dane osobowe zebrane w celu obsługi wiadomości i zapytań będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,

b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:

– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie 5 lat po wykonaniu usługi – zgodnie z przyznanym okresem gwarancji)

– do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (maksymalnie 6 lat od momentu wystawienia faktury).

c) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody do celów marketingowych – do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Ponadto ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

5. ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, Cora Lighting Design Sp. z o.o., umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),

c) innym niezależnym odbiorcom, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.

skontaktuj-sie-z-nami

Skontaktuj się z nami

PHU CORA - Adam Sikora
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. PODMIEJSKA 7
NIP: 626-218-46-42

TEL. 32­ 388 80 00
CORA@CORA.PL

Zadaj pytanie poprzez formularz
                    
                                        
                    
                
                                        
                    

Skontaktuj się z nami

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij